Események


KTI szeminárium

2018.11.08.

Lecture:

Koren Miklós

Expatriate Managers and Firm Performance

Better managed firms are more productive. So are foreign owned firms. Using exhaustive administrative data from Hungary 1992–2014, we study the performance of firms led by expatriate managers. Studying more than 2,000 foreign acquisitions, we compare firms that bring in foreign management to those that remain locally managed. Foreign managed firms increase their productivity faster. Larger, more capital intensive and more productive firms are more likely to receive a foreign manager. Owners from distant countries and tax havens are more likely to leave domestic management in place. Our study can help understand the modes of foreign investment and provide a link between foreign ownership and management practices.


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fszt. K11-12. terem

„Munka- és oktatásgazdaságtan: újabb eredmények 2018” - Sziráki konferencia

2018.11.09. - 2018.11.10.

Meghívó

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet és az
MTA Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottsága által rendezett

„Munka- és oktatásgazdaságtan: újabb eredmények 2018” 

A konferencia támogatója a Pénzügyminisztérium és az EU EdEN (Education Economics Network) programja
Teleki – Degenfeld Kastélyszálló, Szirák
2018. november 9-10.

Az idei sziráki konferencia külön szekciót szentel a 2018-as Munkaerőpiaci Tükörben (Közelkép: Nők a munkaerőpiacon) megjelenő tanulmányoknak, illetve az év végén záruló, Horizon 2020 keretében futó EdEN projektnek, ami három nemzetközileg elismert egyetem – KU Leuven, University of Maastricht és a Politecnico di Milano – oktatásgazdaságtani csoportjai és a Közgazdaság-tudományi Intézet oktatás és munkaerőpiaci csoportjának együttműködését hivatott elősegíteni. A hagyományoknak megfelelően a konferencián idén is lesznek kifejezetten a munkaerő-piaccal kapcsolatos kutatások (szakképzés, állásvesztés, bérek), de az előadások a jóléti rendszerek/társadalmi intézmények és az oktatásgazdaságtan (iskolaválasztás, tanulói teljesítmény) témáit is érintik.

Program

November 9. péntek

 

11.00-12.00     Regisztráció

12.00-13.10    Ebéd

13.10-13.15    Megnyitó: Fazekas Károly, főigazgató, MTA KRTK

Munkaerőpiaci Tükör 2017. – Közelkép: Nők a munkaerőpiacon

Szekcióvezető: Szabó-Morvai Ágnes

13.15-13.35

Kőrösi Gábor: A bérdiszkrimináció szerkezete

13.35-13.55

Varga Júlia: A női-férfi iskolázottsági különbségek alakulása és a felsőoktatási horizontális nemi szegregáció

13.55-14.15

Tóth István János, Hajdu Miklós, Makó Ágnes: Rugalmas foglalkoztatási formák elterjedtsége a magyar vállalatok körében

14.15-14.35

Lovász Anna, Ewa Cukrowska-Torzewska, Szabó-Morvai Ágnes: Karrier gyermekvállalás előtt és után

14.35-14.50    Kávészünet

Szakképzés + Szemelvények az EdEN projekt tanulmányaiból

Szekcióvezető: Fazekas Károly

14.50-15.10

Gablini Gábor: A tudás alapú, innovatív társadalom szakképzésének stratégiája

Felkért hozzászóló: Varga Júlia

15.10-15.30

Hermann Zoltán, Kopasz Mariann: Nemek szerinti tesztpontszám-különbségek nemzetközi összehasonlításban és oktatási intézményrendszer

15.30-15.50

Hajdu Tamás, Kertesi Gábor, Kézdi Gábor: Roma és nem roma újszülöttek születéskori fejlődési különbségei Magyarországon, 1981-2010

15.50-16.10   

Horn Dániel, Fritz Schiltz, Deni Mazrekaj, Kristof De Witte: Mi van akkor, ha a legokosabb gyerekek elmennek az osztályból? A kisgimnáziumi szelekció következményei

16.10-16.30    Szünet

Jóléti rendszerek, társadalmi intézmények

Szekcióvezető: Köllő János

16.30 -16.55

Koltai Luca, Bördős Katalin, Csoba Judit, Herczeg Bálint, Hamza Eszter, Megyesi Boldizsár, Németh Nándor, Rácz Katalin, Szabó Dorottya, Váradi Mónika, Varga Eszter, Virág Tünde: A közfoglalkoztatás hatása a helyi gazdaságra, helyi társadalomra

Felkért hozzászóló: Kálmán Judit

16.55 -17.20

Simonovits András: Miért kell a nyugdíjvalorizálást és -indexálást pontrendszerrel felváltani?

Felkért hozzászóló: Biró Péter

17.20 -17.45

Köllő János, Boza István, Csáki Anikó, Ilyés Virág, Kőműves Zsófia, Márk Lili, Mészáros Mercedes: Élet a börtön után

17.45-18.00    Szünet

Belső migráció, munkakereslet, jövedelemegyenlőtlenség

Szekcióvezető: Cseres-Gergely Zsombor

18.00-18.25

Németh Brigitta, Lőrincz László: Network effects in internal migration

Felkért hozzászóló: Lengyel Balázs

18.25-18.50

Bakó Tamás: A munkakereslet előrejelzése neurális háló segítségével

Felkért hozzászóló: Cseres-Gergely Zsombor

18.50-19.15

Cseres-Gergely Zsombor, Virmantas Kvedaras: Konvergencia Európában – mi a helyzet a jövedelemegyenlőtlenséggel?

Felkért hozzászóló: Major Klára

19.15-21.00    Vacsora

November 10. szombat

Oktatás: iskolaválasztás, tanulói teljesítmény

Szekcióvezető: Kiss Hubert János

9.00-9.25

Biró Péter, Jens Gudmundsson: Complexity of finding Pareto-efficient allocations of highest welfare

Felkért hozzászóló: Sziklai Balázs

9.25-9.50

Gyöngyösi Győző: Pénzügyi válság és tanulói teljesítmény (Financial crisis and student performance)

Felkért hozzászóló: Reizer Balázs

9.50-10.10

Kiss Hubert János, Szabó-Morvai Ágnes: A kontrollhely alakulása és hatása fiatalkorban

10.10-10.30    Szünet

Munkaerőpiac: állásvesztés és bérek

Szekcióvezető: Reizer Balázs

10.30-10.55

Bisztray Márta: A gyárbezárások hatása a környező vállalatokra és a bezárással érintett munkavállalókra

Felkért hozzászóló: Kőrösi Gábor

10.55-11.20

Bíró Anikó, Elek Péter: Állásvesztés hatása a rokkantnyugdíj igénybevételére és összefüggés az egészségügyi kiadásokkal

Felkért hozzászóló: Scharle Ágota

11.20-11.45

Boza István, Ilyés Virág: A korábbi munkatársak bérekre gyakorolt hatása

Felkért hozzászóló: Csillag Márton

11.45-12.10    

Reizer Balázs: Wage Structure, Employment and Efficiency

Felkért hozzászóló: Bíró Anikó

12.10-12.15     Zárszó: Varga Júlia, MTA Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottsága elnöke

12.15-13.30    Ebéd

Letölthető program


Helyszín: Teleki – Degenfeld Kastélyszálló, Szirák

Helyi közpolitikák és a marginalitás (újra)termelődése zsugorodó városokban

2018.11.12.

Az előadások négy városban végzett terepmunka és statisztikai adatelemzés első, kutatás közbeni eredményeit mutatják be és arra keresik a választ, hogy a helyi oktatási, szociális, foglalkoztatási, lakhatási politikák és a várostervezés együttesen milyen módon, milyen megközelítésekkel kezelik egyes társadalmi csoportok és városrészek marginalizációját. Ezzel a megközelítéssel a helyi közpolitikákra úgy tekintünk, mint a kedvezőtlen térbeli és társadalmi folyamatokba való beavatkozás lehetséges eszközeire. Az előadások azokra a folyamatokra, mechanizmusokra, politikákra és intézményi gyakorlatokra fókuszálnak, amelyek újratermelik a marginalizált helyzetű társadalmi csoportok számára fenntartott tereket a magyarországi városokban a demográfiai és gazdasági zsugorodás illetve a kormányzati centralizációs törekvések keretei között.
A rendezvény szakmai közönség számára nyitott, de nem sajtó nyilvános.

Virág Tünde: Bevezető. Kutatási kérdések, megközelítések.


1. Pósfai István - Virág Tünde: A zsugorodó városok társadalomstatisztikai jellemzői

Felkért hozzászóló: Váradi Monika MTA KRTK RKI, Timár Judit MTA KRTK RKI

2. Koós Bálint: Társadalmi polarizációs folyamatok a zsugorodó hazai városokban

Felkért hozzászóló: Tomay Kyra PTE Szociológiai Tanszék, Czirfusz Márton MTA KRTK RKI

3. Virág Tünde: Marginalizált helyzetű társadalmi csoportok és a helyi társadalompolitika mindennapi gyakorlatai

Felkért hozzászóló: Teller Nóra Városkutatás Kft., Nagy Erika MTA KRTK RKI

12-12.30 kávészünet

4. Kovai Cili – Pulay Gergely: Gondoskodás, függőség, védelem: etnikai és osztály viszonyok, valamint helyi fejlesztések szerepe kisvárosi szegénynegyedekben

Felkért hozzászóló: Feischmidt Margit MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Durst Judit MTA TK Kisebbségkutató Intézet, UCL

5. Németh Krisztina: A marginalitás mélyülésének nyomában: intézményes és egyéni játszmák, térhasználat és narratívák.

Felkért hozzászóló: Tamáska Máté Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Timár Judit MTA KRTK RKI

6. Vígvári András: Külterületi marginalizáció egy magyarországi kisvárosban

Felkért hozzászóló: Alföldi György BME Urbanisztika Tanszék, Horváth Vera Városkutatás Kft.

15.30-16.00 kávészünet

7. Pósfai Zsuzsi: A válság utáni lakáspiaci financializáció és a nem-banki szereplők térnyerése a háztartási hitelezésben

Felkért hozzászóló: Ámon Kata CEU, Bethlendi András BME

8. Jelinek Csaba: "Gúzsba kötve táncolunk" - A recentralizáció hatásai magyarországi kisvárosok önkormányzataira

Felkért hozzászóló: Bodnár Judit CEU, Molnár György MTA KRTK KTI

9. Zolnay János: Az oktatáspolitika lehetőségei két kisvárosban

Felkért hozzászóló: Neumann Eszter MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Erőss Gábor MTA TK Szociológiai Intézet

 


Helyszín: MTA Kutatóház Budapest, IX. Tóth Kálmán utca 4. földszint 11.

Economics with policy - international seminar series

2018.11.12.

Lecture:

Maite Alguacil /Universitat Jaume I/

The Impact of Immigrant Diversity on Wages. The Spanish Experience

Abstract

The massive waves of migration that have emerged as part of the recent globalization process have attracted increasing attention in the field of economic geography. Traditionally, empirical research on this issue has focused on the possible substitution effect between native and foreign workers in the labour market. However, this evaluation omits the potential positive spillovers derived from a greater cultural diversity related to immigration. The aim of this work is to fill this gap by analysing the impact that immigrant diversity has on wages in Spain. To do so, we built three different indexes that measure cultural diversity across the Spanish regions. We control for the problem of potential simultaneity between migration and wages using instrumental variable techniques. We also consider the role of the increasing entry of foreigners coming from developed economies and other local factors. The results confirm that a greater diversity of immigrants' birthplaces is associated with higher wages for both natives and the total population. Moreover, our findings reveal the importance of skilled labour (national or foreign), to encourage workers' productivity and to ensure sustainable economic development.


Helyszín: MTA Research House, conference room nr. K13-14, ground floor, 4 Tóth Kálmán street, 1097 Budapest

VGI - novemberi műhelybeszélgetés

2018.11.15.

M E G H Í V Ó

 

Az MTA KRTK Világgazdasági Intézet szeretettel meghívja Önt a

 

VGI  MŰHELYBESZÉLGETÉSEK

következő előadására, melynek témája:

Megaregionális szabadkereskedelmi megállapodások

az ázsiai és csendes-óceáni térségben

Az előadást tartja:

Völgyi Katalin

a VGI tudományos munkatársa

 

Kérjük, részvételi szándékát jelezze a vgi.titkarsag@krtk.mta.hu e-mail címen.

További információk a www.vki.hu weboldalon.


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. fszt. 13/14-es terem

Economics with policy - international seminar - David Garcia

2018.11.15.

David Garcia /Complexity Science Hub Vienna/


Online social media are information resources that can have a transformative power in society. While the Web was envisioned as an equalizing force that allows everyone to access information, the digital divide prevents large amounts of people from being present online. Online social media, in particular, are prone to gender inequality, an important issue given the link between social media use and employment.  Understanding gender inequality in social media is a challenging task due to the necessity of data sources that can provide large-scale measurements across multiple countries. Here, we show how the Facebook Gender Divide (FGD), a metric based on aggregated statistics of more than 1.4 billion users in 217  countries, explains various aspects of worldwide gender inequality. Our analysis shows that the FGD encodes gender equality indices in education, health, and economic opportunity. We find gender differences in network externalities that suggest that using social media has an added value for women. Furthermore, we find that low values of the FGD are associated with increases in economic gender equality. Our results suggest that online social networks, while suffering evident gender imbalance, may lower the barriers that women have to access to informational resources and help to narrow the economic gender gap.


Helyszín: MTA Research House, conference room nr. K11-12, ground floor, 4 Tóth Kálmán street, 1097 Budapest

Az FDI-csoport workshopja

2018.11.21.

Program:

8.55-9.00 Megnyitó

9.00 - 10.00 Szász Levente, Horváth Réka, Csíki Ottó (Babes-Bolyai Tudományegyetem): Lokációs tényezők vizsgálata az európai autóiparban / A study of location decision factors in the European automotive industry

10.00 -10.15 Kávé

10.15 - 11.15 Antalóczy Katalin (BGE), Gáspár Tamás (BGE), Sass Magdolna (MTA KRTK KTI és BGE): A nemzetközi gyógyszeripari értéklánc sajátosságai: Magyarország esete/ The specialties of the international pharmaceutical value chain: the case of Hungary

11.15 – 12.15 Gál Zoltán (MTA KRTK RKK és Kaposvári Egyetem): Az FDI szerepe a gazdasági növekedésben és fejlődésben: a regionális eltérések következményei / Role of FDI in growth and development: implications of regional disparities

12.15 – 13.00 Ebéd

13.00 - 14.00 Szász Levente, Rácz Béla-Gergely, Anca Borza, Benedek Botond (Babes-Bolyai Tudományegyetem): Multinacionális leányvállalatok és helyi vállalatok komparatív elemzése fejlődő országokban a termelési gyakorlatok szemszögéből / A comparative study of multinational subsidiaries and local companies in emerging economies: a manufacturing practice approach

14.00 – 15.00 Baranyai Ticián, Kozma Miklós (Corvinus Egyetem): A maradi előd és a haladó utód? A generációváltás hatásának elemzése a családi vállalkozások nemzetköziesedésére /The laggard predecessor and the progressive successor? The analysis of the impact of the change of generations on the internationalisation of family firms

15.00 – 15.15 Kávé

15.15 – 16.15 Éltető Andrea (MTA KRTK VGI): A magyar kis- és középvállalatok exportja, mint a nemzetköziesedés formája – egy kérdőíves felmérés eredményei/ Exports as a way of internationalisation of Hungarian SMEs – results of a questionnaire survey

16.15 – 17.30 A workshop zárása, publikációs lehetőségek megbeszélése


Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B. épület, III. emelet, Főigazgatói tárgyaló

International Conference on Education Economics

2018.11.21. - 2018.11.23.

International Conference on Education Economics – EDEN final conference

Venue

 

The event is hosted by the Center for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, within the new Research Building of Human Sciences (MTA Humán Tudományok Kutatóháza) located at Budapest, Tóth Kálmán u. 4, 1097. Hungary   (see map).

 

Schedule

 

November 21, 2018.

 

9:00-9:30: Registration and coffee

 

9:30-9:45: Welcome

 

9:45-10:45: Keynote: Lex Borghans, (Maastricht University) “The economics of the curriculum”

 

10:45-11:00: Room change

 

11:00-12:30: Session 1

 

12:30-14:00: Lunch

 

14:00-15:30: Session 2

 

15:30-16:00: Coffee break

 

16:00-17:00: Session 3

 

17:00-19:00: Reception with light snacks

 

November 22, 2018.

 

9:00-10:30: Session 4

 

10:30-11:00: Coffee break

 

11:00-12:30: Session 5

 

12:30-14:00: Lunch

 

14:00-15:30: Session 6

 

15:30-16:00: Coffee break

 

16:00-17:00: Session 7

 

19:00-22:00: Conference dinner (location: Prestige boat, Jászai Mari square, dock 9.)

 

November 23, 2018.

 

9:30-11:00: Session 8

 

11:00-11:30: Coffee break

 

11:30-12:30: Keynote: Daniele Checchi, (University of Milan) “The long term evolution of inequality of opportunity”

 

12:30-12:45: Farewell

 

12:45-14:00: Lunch and goodbye

 


Parallel Sessions

 

Nov. 21. Wednesday

 

11:00-12:30
Session 1A Session 1B
School setting and child outcomes Student characteristics
Bernhofer Juliana, Mirco Tonin

The Effect of the Language of Instruction on Academic Performance

Sergio Longobardi , Margherita Maria Pagliuca, Andrea Regoli

A quasi-experimental approach to assess the effect of experiences with money on the students’ financial literacy in OECD countries

Emily M McDool

Class Setting and Children’s Non-Cognitive Outcomes

Kenneth De Beckker, Kristof De Witte, Geert Van Campenhouta

A cultural explanation of cross country differences in financial literacy

Anna Lovász,Ewa Cukrowska-Torzewska,Mariann Rigó,Ágnes Szabó-Morvai

Gender differences in the effect of subjective feedback

Melvin Vooren

Which students succeed in IT education?

14:00-15:30
Session 2A Session 2B
Teaching Firms/skill demand
Ryuichi Tanaka, Koichi Ushijima, Haruko Noguchi, Akira Kawamura, Shun-ichiro Bessho

Do Teachers Matter for Academic Achievement of Students? Evidence from Administrative Panel Data

Melline Somers, Sofie Cabus

The Changing Demand for Skills in The Netherlands

Fritz Schiltz, Deni Mazrekaj, Daniel Horn, and Kristof De Witte

The Effect of High Achieving Peers Leaving The Class:
Evidence From Hungary

Pusterla Filippo

The complementarity effects of organizational capital and vocational education

Chris van Klaveren, Ilja Cornelisz

Teacher Discretion in Grading Standardized Exams: Stakes and Information in Dutch Secondary Education

Sofie Cabus, Eszter Nagy

Performance of Hungarian firms: are apprentices an asset or a liability? Evidence from a unique matched employer-employee dataset

16:00-17:00
Session 3A Session 3B
Teaching technologies School characteristic effects
Nathalie Lenoir, Christophe Bontemps

What can learners’ paths teach us about MOOCs?

Thomas Wouters, Zoltán Hermann, Carla Haelermans

Demand for secondary school characteristics – Evidence from school choice data in Hungary

Mara Soncin, Tommaso Agasisti, Giovanni Azzone

Assessing the Effect of Massive Open Online Courses as Remedial Courses in Higher Education

Koen Declercq, Sofie Cabus, Kristof De Witte

The transition from vocational secondary education to professional higher education in the Netherlands

 

Nov. 22. Thursday

 

9:00-10:30
Session 4A Session 4B
Parents and child outcomes Mobility/transfers
Montezuma B. G. Dumangane, Luisa Ara ́ujo, Patricia Costa, Nuno Crato

Early Parental Reading or Reading for Pleasure: what matters most for boys and girls?

Antonio Di Paolo, Lorenzo  Cappellari, Ramon  Caminal

Linguistic skills  and  the  intergenerational  transmission  of  language

Julia Sonnenburg, Carolin Fritzsche

Does Home Ownership by Parents have an Impact on their Children’s Educational Attainment? – Evidence from Germany

Lauren McInally

Geographical Mobility in Higher Education

Deni Mazrekaj, Kristof De Witte, Sofie Cabus

School Outcomes of Children Raised by Same-Sex Couples: Evidence from Administrative Panel Data

Jasmina Berbegal Mirabent, Dolors Gil-Doménech, Eva de la Torre

Exploring technology transfer patterns among Spanish universities

11:00-12:30
Session 5A Session 5B
Student outcomes Student aspirations
Kristof De Witte, Mike Smet, Ruben Van Assche

The impact of additional funds for schools with disadvantaged pupils: A regression discontinuity design

Heß Pascal, Silke Anger, Max Kunaschk

Minimum Wages and Teenagers’ Educational Aspirations

Giovanna D’Inverno, Kristof De Witte, Mike Smet

The effect of additional resources for disadvantaged students: Evidence from a conditional efficiency model

Arthur-Felix Sawadogo

Analysis of the determinants of entrepreneurial intention: the case of Burkina Faso

Jose Manuel Cordero Ferrera,Víctor Cristóbal, María Gil

Teaching strategies and their effect on student achievement: A cross-country study using data from PISA 2015

Luis Díaz Serrano, Alexandrina P. Stoyanova

Is there a Link between Body Mass Index, Students’ Expectations and Cognitive Achievement?

14:00-15:30
Session 6A Session 6B
Early childhood effects Methodology
Tamás Hajdu, Gábor Kertesi and Gábor Kézdi

Health Differences at Birth between Roma and Non-Roma Children in Hungary Long-Run Trends and Decompositions

Chiara Masci

EM algorithm for non-parametric mixed-effects models. An application to INVALSI data for unsupervised classification of Italian schools.

Dániel Horn, Ágnes Szabó-Morvai, Anna Lovász, Kristof De Witte

Human Capital Effects of Kindergarten and School Enrolment Timing

Jose Manuel Cordero Ferrera, Juan Aparicioa, Lidia Ortiza

How to deal with plausible values in efficiency analysis with international large-scale assessment data

Ágnes Szabó-Morvai, Anna Lovász

Childcare and Maternal Labor Supply – a Cross-Country Analysis of Quasi-Experimental Estimates from 7 Countries

Gabriela Sicilia, Daniel Santin

Beyond the average treatment effect: using production frontiers to evaluate RCTs in education

16:00-17:00
Session 7A Session 7B
School-career transition factors Educational system performance
Alessia Matano, Di Paolo A.

The impact of working while studying on the academic and labour market performance of graduates: the joint role of work intensity and job-field match

Rosa Simancas Rodríguez, Cristina Polo, Gabriela Sicilia

Equity and Efficiency in the Spanish Educational System: Regional Comparison Based on PISA 2015

Ines Albandea

The Employer Perception of Non-linear Educational Pathways A Vignette Study with French Employers

Alice Bertoletti,          Tommaso Agasisti

Analysing the determinants of Higher Education Systems’ performance in a multidimensional perspective – a Structural Equation Modelling approach

 

Nov. 23. Friday

 

Nov23  
9:30-11:00
Session 8A Session 8B
School segregation Cross country analyses
Thomas Wouters

Freedom of school choice vs diversity

Daniel Santin, Juan Aparicio,  Sergio Perelman

Comparing the Evolution of Productivity Gaps in Education with PISA: The case of Latin-American countries

Carlos Roberto Azzoni , Gabriel Leite, Fernanda Gonçalves De La Fuente Estevan

Estimating the returns to higher education selectivity in Brazil

Jasmina Berbegal Mirabent,Tommaso Agasisti

Cross-country analysis of higher education institutions’ efficiency: The role of strategic positioning

Sóvágó Sándor, Hessel Oosterbeek, Bas van der Klaauw

Identifying the sources of school segregation

Audrone Jakaitienė, Antanas Žilinskas, Dovilė Stumbrienė

Analysis of Education Systems Performance in European Countries: PCA-DEA approach


Helyszín: Center for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Research Building of Human Sciences (MTA Humán Tudományok Kutatóháza) Budapest, Tóth Kálmán u. 4, 1097 Hungary

4th The Role of State in Varieties of Capitalism (SVOC) Uneven Development, Inequalities and the State

2018.11.29. - 2018.11.30.

4th The Role of State in Varieties of Capitalism (SVOC)

Uneven Development, Inequalities and the State

Deadline for abstract submission: July 31, 2018 >>> Call for papers

The SVOC2018 conference is organized by the Institute of World Economics of the Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences and Center for European Neighborhood Studies, Central European University.
Organization leads: Zsófia Naszádos and Tamás Gerőcs
Official conference e-mail: svoc.conf@krtk.mta.hu

Important Dates

Deadline for abstract submission: July 31, 2018

Notification of acceptance: Aug 15, 2018

Payment of Conference Fees: October 31, 2018

Full paper submission: October 31, 2018

We now welcome proposals for individual papers relating to any of the conference themes.

Please note that this year we will be using the Easychair conference system for abstract submissions. The Easychair website for the SVOC2018 conference is https://easychair.org/conferences/?conf=svoc2018   where you will be asked to register with a valid email address and a password. The final deadline for abstract submissions will be July 31, 2018. 

Conference fee includes access to the Conference, Conference lunches, Conference breaks and Conference dinner.

Registration fees (if paid after September 30, 2018): 140 euros

Early bird (if paid before September 29, 2018): 100 euros

Reduced registration fees (for PhD students if paid before September 29, 2018): 60 euros

Reduced registration fees (for PhD students if paid after September 30, 2018): 80 euros

Fees can be paid only by bank transfer.


Helyszín: Central European University Nádor u. 9, Budapest, H-1051, Hungary

Games2020 - 6. játékelméleti világkongresszus - 2021. július 19. és 23.

Games2020 - 6. játékelméleti világkongresszus - 2021. július 19. és 23.Budapesten találkoznak a világ játékelméleti kutatói a KRTK közreműködésével.

Fiatal Regionalisták XII. Konferenciája - Győr, 2021. október 1–2. - Felhívás!

Fiatal Regionalisták XII. Konferenciája - Győr, 2021. október 1–2. - Felhívás!Várjuk előadók jelentkezését 2021. szeptember 10-ig a tizenkettedik alkalommal - teljes mértékben jelenléti rendezvényként - megrendezésre kerülő Fiatal Regionalisták Konferenciájára, amelynek célja lehetőséget teremteni a tudományág fiatal és tapasztalt kutatói számára egyaránt kutatási eredményeik bemutatására, felvetéseik megvitatására, eszmecsere folytatására.

Call for Papers - The Role of State in Varieties of Capitalism - 29-30 November 2021

Call for Papers - The Role of State in Varieties of Capitalism - 29-30 November 2021Deadline for abstract submission: 30 July, 2021; abstracts (max. 300 words) are expected via easychair system.

Kiemelt híreink

Az ″OTKA″ kutatási témapályázatok, a posztdoktori valamint fiatal kutatói kiválósági program 2021. évi nyertesei

Az ″OTKA″ kutatási témapályázatok, a posztdoktori valamint fiatal kutatói kiválósági program  2021. évi nyertesei A koronavírus okozta válsághelyzetben tovább nőtt a kutatói életpálya különböző szakaszaira kiírt OTKA-pályázatok keretösszege, hiszen a kutatások támogatására minden eddiginél nagyobb szükség van. Több mint 330 kutató és kutatócsoport nyert összesen 12 milliárd forint támogatást az elkövetkező 3 vagy 4 évre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett alapkutatási pályázatokon. Az egyéni kutatókat és kutatócsoportokat megcélzó, úgynevezett OTKA-típusú programok a legkülönbözőbb kutatói kezdeményezésű projektek finanszírozásával, három pályázati kategóriában segítik a hazai tudományos élet legkiválóbb kutatóinak szakmai fejlődését, eredményeit és nemzetközi elismertségét.

Óvári Ágnes a Waste Management szakfolyóiratban megjelent új tanulmány társszerzője

Óvári Ágnes a Waste Management szakfolyóiratban megjelent új tanulmány társszerzője This study focuses on a comprehensive sustainability assessment of the management of the organic fraction of municipal solid waste in Ghent (Belgium), Hamburg (Germany) and Pécs (Hungary). A sustainability assessment framework has been applied to analyse social, environmental, and economic consequences at the midpoint level (25 impact categories) and at the endpoint level (5 areas-of-protection).

Nagy Gábor, Rácz Szilárd és Jóna László tanulmányai a Magyar Urbanisztikai Társaság kötetében

Nagy Gábor, Rácz Szilárd és Jóna László tanulmányai a Magyar Urbanisztikai Társaság kötetében Városok - Tervezés - Ingatlanpiac: Az urbanisztika aktuális kérdései. Szerkesztette: Salamin Géza - Tóth Bálint. Budapest, 2021.

További híreink »