Baranyai Nóra, Horeczki Réka, Kovács Sándor Zsolt, Rácz Szilárd és Rechnitzer János könyvfejezetei a Nagyvárosok Magyarországon című kötetben

2021.07.01 | 11:01
Baranyai Nóra, Horeczki Réka, Kovács Sándor Zsolt, Rácz Szilárd és Rechnitzer János könyvfejezetei a Nagyvárosok Magyarországon című kötetben

Nagyvárosok Magyarországon, Budapest 2021, Ludovika Egyetemi Kiadó. Studia Regionum - a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, a Magyar Regionális Tudományi Társaság és a Ludovika Egyetemi Kiadó sorozata. Szerkesztette: Rechnitzer János és Berkes Judit.

A magyar nagyvárosok fejlődési pályájáról az elmúlt húsz évben nem készült sem értékelő, sem összehasonlító tanulmánykötet. Erre nyílt módunk a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű program keretében lefolytatott kutatásoknak köszönhetően. 16 szerző 15 tanulmánya dolgozza fel a hazai településhálózat csomópontjainak jellemzőit, fejlődési irányait, érdekességeit. Áttekintést nyújtunk a korábbi kutatási irányokról, gazdasági szerkezetük alakulásáról, a kormányzási modellekről, a társadalmi szerkezet-változási trendjeikről, a kulturális miliőről, a városszerkezet átrendeződéséről, majd összefoglaljuk fejlődési pályáik jellemzőit, keresve a közös és egyedi elemeket. Mindehhez társul a nyolc nagyváros (Debrecen, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Miskolc, Szeged, Székesfehérvár) elemző-értékelő tanulmánya.
A kötetet ajánljuk a nagyvárosok vezetőinek, politikusainak, tervezőinek, közösségeinek, felelős polgárainak. Továbbá mindazoknak, akik érdeklődnek a hazai településhálózat fejlődése iránt, kiváltképpen a befektetőknek és gazdasági szereplőiknek, akik szakszerű és tudományos információkat nyerhetnek belőle döntéseik megalapozásához.

Rechnitzer János: A gazdasági szerkezetek és a változások irányai. In: Rechnitzer János; Berkes Judit (szerk.): Nagyvárosok Magyarországon. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021. pp. 55-77.

Rechnitzer János: Kutatási irányok 1990-től napjainkig. In: Rechnitzer János; Berkes Judit (szerk.): Nagyvárosok Magyarországon. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021. pp. 33-54.

Rechnitzer János: A nagyvárosi fejlődés sajátosságai. In: Rechnitzer János; Berkes Judit (szerk.): Nagyvárosok Magyarországon. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021. 17-32.

Rechnitzer János; Berkes Judit: Győr. In: Rechnitzer János; Berkes Judit (szerk.): Nagyvárosok Magyarországon: Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021. pp. 141-158.

Baranyai Nóra: Székesfehérvár. In: Rechnitzer János; Berkes Judit (szerk.): Nagyvárosok Magyarországon. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó. 2021. pp. 233-246.

Rácz Szilárd; Kovács Sándor Zsolt; Horeczki Réka: Pécs. In: Rechnitzer János; Berkes Judit (szerk.): Nagyvárosok Magyarországon. Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021. pp. 207-218.

« Vissza a listához